Връщане на продукт. Права и задължения при продажба от разстояние

Когато закупите продукт от healthzone.bg, получавате не само качествено обслужване, но и опция да прегледате поръчания продукт и ако не Ви удовлетворява, да го върнете. Срокът за връщане е до 14 дни от получаването му, като не е необходимо да посочвате причина за това и няма да заплатите никакви разходи, с изключение на разходите, възникнали при транспорта на пратката.

След получаването на отказаният продукт, ние ще възстановим по банков път всички разходи, заплатени от Вас, без разходите, възникнали по отношение отказа на пратката.

НЯМАТЕ право да върнете закупен от Вас продукт, ако:

  • Е нарушена  целостта на опаковката
  • Липсват съпътстващите продукта документи
  • Има нарушени компоненти, включени в опаковката на продукта
  • Продукта е  използван, без значение броя пъти и старанието, което сте вложили

Ако някое от горепосочените условия не е спазено, имате право да се възползвате от настъпилите след това гаранционни условия.

Ако КУПУВАЧЪТ е заявил своята поръчка до офис на СПИДИ, има срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад във “ ДБ-Дрогерии Биозона ” ООД.

Рекламация

При наличие на дефект, купувача има право на рекламация, която да предяви към:

  • Вносителя/производителя на съответния продукт – контакти на съответния сервиз ще откриете на гаранционната карта съпътстваща продукта.
  • healthzone.bg, а ние от своя страна ще придвижим продукта към сервиз.

УВЕРЕТЕ СЕ ВЪВ ВАЛИДНОСТТА НА ГАРАЦИОННАТА КАРТА

В гаранционната карта са описани всички гаранционни условия, вкл. и гаранционния срок на продукта. Уверете се, че всички условия са спазени.

ИЗТЕГЛЕТЕ И ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

От ТУК можете да изтеглите ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ, който трябва да отпечатате и попълните.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ПРОДУКТА

Опаковайте продукта, заедно със всички необходими докумети, вкл. и ФОРМУЛЯРА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ и ни го изпратете.

Клиента НЯМА право да предяви рекламация към продукта в случаите когато:

  • Не може да удостовери датата на закупуване и собствеността на продукта чрез попълнена и заверена гаранционна карта.
  • Настъпил дефект в резултат на неправилна експлоатация.
  • Настъпил дефект в случай неспазване на инструкциите попълнени в гаранционната карта и инструкцията за употреба на продукта.